Yetkilendirme

MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ticaret A.Ş. ,Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından aşağıdaki kapsamda belirtilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.