Fiyat Listesi

Genel Kurallar
Sınav ücretlerine KDV dahildir.
Birim birleştirme başvuruları için sadece sınavına girilecek birim/birimlerin ücreti ödenir
İşitme engelli adaylar, okuma-yazma bilmeyen veya farklı dilden sınav katılmak isteyen adaylar için yeminli tercüman görevlendirmesi MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından yapılacak tercüman ücreti tarafınıza fatura edilecektir.
    
Belge Masraf Karşılığına İlişkin Kurallar
Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.
İlk Belge Basımı : 200 TL   
Yabancı Dilde İkinci Belge Basımı: 100 TL   
Belge Geçerlilik Süresi İçerisinde İkinci kez Belge Basımı: 100 TL
(Kayıp, yıpranma, Kişisel Bilgilerde Değişiklik vb.)   
Belge Geçerlilik Süresi Sonunda Belge Yenilemede Belge Basımı: 100 TL
(Sınavlı ya da Sınavsız Belge Yenileme)
    
Belge Zorunluluğu Kapsamındaki Mesleklerde Sınav Ücretinin Karşılanmasına İlişkin Kurallar
Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında belirlenmiştir.
 
Ücret İadesine İlişkin Kurallar
Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.
    
İndirim
Herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
    
Ücretlerin yatırılacağı Banka Bilgileri:
Banka Adı:YAPI KREDİ BANKASI
Hesap Adı:MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Tic. A.Ş.
Hesap No:54778677
Şube:Esentepe Özel Bankacılık Merkezi-Şube Kodu:375
IBAN NO:TR29 0006 7010 0000 0054 7786 77

  

10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 (REV.03) 570,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
10UY0002-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
10UY0002-3/B1: Önleyici Bakım 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
10UY0002-3/B2: Düzeltici Bakım 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 390,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA:
Zorunlu Birim: 10UY0002-3/A1 + Seçmeli Birim: 10UY0002-3/B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 570,00 ₺
Zorunlu Birim: 10UY0002-3/A1 + Seçmeli Birim: 10UY0002-3/B1 + 10UY0002-3/B2  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.050,00 ₺
       
10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 (REV.03) 570,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans  TOPLAM
10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım T1:T2: 90 ₺ 390,00 ₺ 570,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 390,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA:      
Zorunlu Birim: 10UY0002-4/A1 + Seçmeli Birim: 10UY0002-4/B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 570,00 ₺
Zorunlu Birim: 10UY0002-4/A1 + Seçmeli Birim: 10UY0002-4/B1 + 10UY0002-4/B2    Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.140,00 ₺
       
10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 (REV.03) 713,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
10UY0002-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
10UY0002-5/A2: Makine Kurulumu 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
10UY0002-5/B1: Önleyici Bakım 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
10UY0002-5/B2: Düzeltici Bakım T1:T2: 90 ₺ 390,00 ₺ 570,00 ₺
10UY0002-5/B3: Kestirimci Bakım 26,00 ₺ 117,00 ₺ 143,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 507,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA:
Zorunlu Birim: 10UY0002-5/A1 + 10UY0002-5/A2 + Seçmeli Birim: 10UY0002-5/B3 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 713,00 ₺
Zorunlu Birim: 10UY0002-5/A1 + 10UY0002-5/A2 + Seçmeli Birim: 10UY0002-5/B1 + 10UY0002-5/B2 + 10UY0002-5/B3  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.763,00 ₺
       
11UY0004-5 AĞIR VASITA TECRÜBE SÜRÜCÜSÜ SEVİYE 5 (REV.03) 1.050,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0004-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
11UY0004-5/A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
11UY0004-5/A3: Tecrübe Sürüşü İşlemleri 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
11UY0004-5/B1: Sürüş Dışı Test İşlemleri 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 780,00 ₺
ALTERNATİFLERE GÖRE HESAPLAMALAR:
I. Alternatif: A1, A2, A3,  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.050,00 ₺
II. Alternatif: A1, A2, A3, B1  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.530,00 ₺
       
11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI SEVİYE 3 (REV.03) 1.050,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0005-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
11UY0005-3/A2 İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
11UY0005-3/A3: Boyama İşlemleri 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 780,00 ₺
  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.050,00 ₺
       
11UY0005-4 OTOMOTİV BOYACISI SEVİYE 4 (REV.03) 1.050,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0005-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
11UY0005-4/A2 İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri 90,00 ₺ 325,00 ₺ 415,00 ₺
11UY0005-4/A3: Boyama İşlemleri 90,00 ₺ 455,00 ₺ 545,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 780,00 ₺
  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.050,00 ₺
       
11UY0006-3 OTOMOTİV KAPORTACISI SEVİYE 3 (REV.03) 1.050,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0006-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
11UY0006-3/A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
11UY0006-3/A3: Kaporta Onarım İşlemleri 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 780,00 ₺
  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.050,00 ₺
       
11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI SEVİYE 4 (REV.03) 1.050,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0006-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
11UY0006-4/A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri 90,00 ₺ 325,00 ₺ 415,00 ₺
11UY0006-4/A3: Kaporta Onarım İşlemleri 90,00 ₺ 455,00 ₺ 545,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 780,00 ₺
  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.050,00 ₺
       
11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI SEVİYE 3 (REV.03) 622,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0007-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
11UY0007-3/B1: Montaj Hazırlık İşlemleri 90,00 ₺ 442,00 ₺ 532,00 ₺
11UY0007-3/B2: Montaj İşlemleri 90,00 ₺ 597,00 ₺ 687,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 442,00 ₺
ALTERNATİFLERE GÖRE HESAPLAMALAR:
I. Alternatif: A1, B1  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 622,00 ₺
II. Alternatif: A1, B2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 777,00 ₺
III. Alternatif: A1,B1,B2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.309,00 ₺
       
11UY0007-4 OTOMOTİV MONTAJCISI SEVİYE 4 (REV.03) 622,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0007-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
11UY0007-4/B1: Montaj Hazırlık İşlemleri 90,00 ₺ 442,00 ₺ 532,00 ₺
11UY0007-4/B2: Montaj İşlemleri 90,00 ₺ 597,00 ₺ 687,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 442,00 ₺
ALTERNATİFLERE GÖRE HESAPLAMALAR:
I. Alternatif: A1, B1  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 622,00 ₺
II. Alternatif: A1, B2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 777,00 ₺
III. Aletrenatif:A1,B1,B2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.309,00 ₺
       
11UY0008-4 OTOMOTİV PROTOTİPÇİSİ SEVİYE 4 (REV.02) 726,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0008-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0008-4/A2 Kalite Yönetim Sistemi 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0008-4/A3 İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0008-4/A4 Son Kontrol ve Raporlama 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0008-4/B1 Hazırlık İşlemleri 84,00 ₺ 175,00 ₺ 259,00 ₺
11UY0008-4/B2 Prototip İmalat İşlemleri 84,00 ₺ 175,00 ₺ 259,00 ₺
11UY0008-4/B3 Kontrol, Test ve Belgeleme İşlemleri 84,00 ₺ 175,00 ₺ 259,00 ₺
11UY0008-4/B4 Eğitim ve Geliştirme 26,00 ₺ 39,00 ₺ 65,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 564,00 ₺
ALTERNATİFLERE GÖRE HESAPLAMALAR:
I. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3,B4.  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.050,00 ₺
II. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3.  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 985,00 ₺
III. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2. Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 726,00 ₺
       
11UY0008-5 OTOMOTİV PROTOTİPÇİSİ SEVİYE 5 (REV.02) 726,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0008-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0008-5/A2 Kalite Yönetim Sistemi 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0008-5/A3 İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0008-5/A4 Son Kontrol ve Raporlama 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0008-5/B1 Hazırlık İşlemleri 84,00 ₺ 175,00 ₺ 259,00 ₺
11UY0008-5/B2 Prototip İmalat İşlemleri 84,00 ₺ 175,00 ₺ 259,00 ₺
11UY0008-5/B3 Kontrol, Test ve Belgeleme İşlemleri 84,00 ₺ 175,00 ₺ 259,00 ₺
11UY0008-5/B4 Eğitim ve Geliştirme 26,00 ₺ 39,00 ₺ 65,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 564,00 ₺
ALTERNATİFLERE GÖRE HESAPLAMALAR:
I. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3,B4.  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.050,00 ₺
II. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3.  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 985,00 ₺
III. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2.  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 726,00 ₺
       
11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ SEVİYE 4 (REV.03) 1.050,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0009-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
11UY0009-4/A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
11UY0009-4/A3: Motor Test İşlemleri 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 780,00 ₺
  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.050,00 ₺
       
11UY0009-5 MOTOR TESTÇİSİ SEVİYE 5 (REV.03) 1.115,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0009-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
11UY0009-5/A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri 90,00 ₺ 390,00 ₺ 480,00 ₺
11UY0009-5/A3: Motor Test İşlemleri 90,00 ₺ 455,00 ₺ 545,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 845,00 ₺
  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.115,00 ₺
       
11UY0010-3/03 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 (REV.03)-GENEL BAŞVURUYA KAPALI. SADECE TEKRAR SINAVLARI İÇİN GEÇERLİ 591,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 136,00 ₺ 0,00 ₺ 136,00 ₺
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B4 Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B13 Plâzma Ark Kaynağı 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 300,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA
ZORUNLU BİRİM:11UY0010-3/A1 + 1 SEÇMELİ BİRİM 11UY0010-3/B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 591,00 ₺
ZORUNLU BİRİM:11UY0010-3/A1 + 2 SEÇMELİ BİRİM 11UY0010-3/B1  +11UY0010-3/B2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.046,00 ₺
       
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 (REV.04) 591,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 136,00 ₺ 0,00 ₺ 136,00 ₺
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla (Elle veya Yarı Mekanize) Toz Altı Ark Kaynağı (121) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B4 Özlü Tel Elektrotla (Elle veya Yarı Mekanize)Toz Altı Ark Kaynağı (125) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B13 Plâzma Ark Kaynağı (15) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 300,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA:
ZORUNLU BİRİM:11UY0010-3/A1 + 1 SEÇMELİ BİRİM 11UY0010-3/B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 591,00 ₺
ZORUNLU BİRİM:11UY0010-3/A1 + 2 SEÇMELİ BİRİM 11UY0010-3/B1  +11UY0010-3/B2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.046,00 ₺
       
11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI SEVİYE 3 (REV.01)-GENEL BAŞVURUYA KAPALI. SADECE TEKRAR SINAVLARI İÇİN GEÇERLİ 740,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 136,00 ₺ 0,00 ₺ 136,00 ₺
11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131) 194,00 ₺ 410,00 ₺ 604,00 ₺
11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141) 194,00 ₺ 410,00 ₺ 604,00 ₺
11UY0014-3/B3 Plazma Ark Kaynağı-Alüminyum (15) 194,00 ₺ 410,00 ₺ 604,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 410,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA
ZORUNLU BİRİM:11UY0014-3/A1 + 1 SEÇMELİ BİRİM 11UY0014-3/B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 740,00 ₺
ZORUNLU BİRİM:11UY0014-3/A1 + 2 SEÇMELİ BİRİM 11UY0014-3/B1  +11UY0014-3/B2  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.344,00 ₺
       
11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI SEVİYE 3 (REV.02) 740,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 136,00 ₺ 0,00 ₺ 136,00 ₺
11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131) 194,00 ₺ 410,00 ₺ 604,00 ₺
11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141) 194,00 ₺ 410,00 ₺ 604,00 ₺
11UY0014-3/B3 Plazma Ark Kaynağı-Alüminyum (15) 194,00 ₺ 410,00 ₺ 604,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 410,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA:
ZORUNLU BİRİM:11UY0014-3/A1 + 1 SEÇMELİ BİRİM 11UY0014-3/B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 740,00 ₺
ZORUNLU BİRİM:11UY0014-3/A1 + 2 SEÇMELİ BİRİM 11UY0014-3/B1  +11UY0014-3/B2  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.344,00 ₺
       
11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 (REV.02)-GENEL BAŞVURUYA KAPALI. SADECE TEKRAR SINAVLARI İÇİN GEÇERLİ 591,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 136,00 ₺ 0,00 ₺ 136,00 ₺
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0015-4/B2 Direnç Dikiş Kaynağı (22) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0015-4/B3 Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0015-4/B4 Yakma Alın Kaynağı (24) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0015-4/B5 Basınç Alın Kaynağı (25) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0015-4/B6 Yüksek Frekans Direnç Kaynağı (291) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 300,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA
ZORUNLU BİRİM:11UY0014-3/A1 + 1 SEÇMELİ BİRİM 11UY0015-4/B1  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 591,00 ₺
ZORUNLU BİRİM:11UY0014-3/A1 + 2 SEÇMELİ BİRİM 11UY0015-4/B1  +11UY0015-4/B2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.046,00 ₺
       
11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 (REV.03) 591,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 136,00 ₺ 0,00 ₺ 136,00 ₺
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0015-4/B2 Direnç Dikiş Kaynağı (22) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0015-4/B3 Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0015-4/B4 Yakma Alın Kaynağı (24) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0015-4/B5 Basınç Alın Kaynağı (25) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
11UY0015-4/B6 Yüksek Frekans Direnç Kaynağı (291) 155,00 ₺ 300,00 ₺ 455,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 300,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA
ZORUNLU BİRİM:11UY0014-3/A1 + 1 SEÇMELİ BİRİM 11UY0015-4/B1  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 591,00 ₺
ZORUNLU BİRİM:11UY0014-3/A1 + 2 SEÇMELİ BİRİM 11UY0015-4/B1  +11UY0015-4/B2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.046,00 ₺
       
11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 (REV:02)-GENEL BAŞVURUYA KAPALI. SADECE TEKRAR SINAVLARI İÇİN GEÇERLİ 662,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 136,00 ₺ 0,00 ₺ 136,00 ₺
11UY0016-4/B1 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B10 Lazer Işın Kaynağı (751) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B11 Ultrasonik Kaynak (41) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B12 Sürtünme Kaynağı (42) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B13 Yüksek Mekanik Enerji İle Kaynak (441 Patlatmalı Kaynak) (44) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B14 Difüzyon Kaynağı (45) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B6 Plâzma Ark Kaynağı (15) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B8 Bant Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (122) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B9 Elektron Işın Kaynağı (76) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 345,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA
ZORUNLU BİRİM:11UY0014-3/A1 + 1 SEÇMELİ BİRİM 11UY0016-4/B1  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 662,00 ₺
ZORUNLU BİRİM:11UY0014-3/A1 + 2 SEÇMELİ BİRİM 11UY0016-4/B1  +11UY0016-4/B10 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.188,00 ₺
       
11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 (REV.03) 662,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 136,00 ₺ 0,00 ₺ 136,00 ₺
11UY0016-4/B1 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B10 Lazer Işın Kaynağı (751) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B11 Ultrasonik Kaynak (41) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B12 Sürtünme Kaynağı (42) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B13 Yüksek Mekanik Enerji İle Kaynak (441 Patlatmalı Kaynak) (44) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B14 Difüzyon Kaynağı (45) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B6 Plâzma Ark Kaynağı (15) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B8 Bant Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (122) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
11UY0016-4/B9 Elektron Işın Kaynağı (76) 181,00 ₺ 345,00 ₺ 526,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 345,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA
ZORUNLU BİRİM:11UY0014-3/A1 + 1 SEÇMELİ BİRİM 11UY0016-4/B1  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 662,00 ₺
ZORUNLU BİRİM:11UY0014-3/A1 + 2 SEÇMELİ BİRİM 11UY0016-4/B1  +11UY0016-4/B10 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.188,00 ₺
       
11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI SEVİYE 4 (REV.02)-GENEL BAŞVURUYA KAPALI. SADECE TEKRAR SINAVLARI İÇİN GEÇERLİ 811,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0018-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0018-4/A2 Kalite Yönetim Sistemi 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0018-4/A3 İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0018-4/A4 Son Kontrol ve Raporlama 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0018-4/B1 Boyama Öncesi Hazırlıkları Yapma 71,00 ₺ 130,00 ₺ 201,00 ₺
11UY0018-4/B2 Boyama İşlemlerini Yapma 71,00 ₺ 130,00 ₺ 201,00 ₺
11UY0018-4/B3 Boyama Sonrası Kontrolleri Yapma 71,00 ₺ 130,00 ₺ 201,00 ₺
11UY0018-4/B4 Eğitim ve Geliştirme 26,00 ₺ 40,00 ₺ 66,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 430,00 ₺
ALTERNATİFLERE GÖRE HESAPLAMALAR:
I. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 877,00 ₺
II. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3. Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 811,00 ₺
       
11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI SEVİYE 4 (REV.03) 1.192,00 ₺
BİRİMLER      
11UY0018-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
11UY0018-4/A2: Boya Onarım İşlemleri 90,00 ₺ 1.012,00 ₺ 1.102,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında):      200 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında):         1.012,00 ₺
 ÖRNEK HESAPLAMA      
 Zorunlu Birimler: 111UY0018-4/A1 + 11UY0018-4/A2 Yeterlilik Toplam Sınav ücreti    1.192,00 ₺
       
11UY0019-4 OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ SEVİYE 4 (REV.03) 998,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0019-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
11UY0019-4/A2: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri 90,00 ₺ 818,00 ₺ 908,00 ₺
11UY0019-4/B1: Seçimli Cihaz ve Aksesuarların Montajı 90,00 ₺ 520,00 ₺ 610,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 818,00 ₺
ALTERNATİFLERE GÖRE HESAPLAMALAR:
I. Alternatif: A1,A2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 998,00 ₺
II. Aletrenatif:A1,A2,B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.608,00 ₺
       
11UY0020-5 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİSİ SEVİYE 5 (REV.04) 1.154,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0020-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
11UY0020-5/A2: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri 90,00 ₺ 974,00 ₺ 1.064,00 ₺
11UY0020-5/B1: Yol Testi 90,00 ₺ 195,00 ₺ 285,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 974,00 ₺
ALTERNATİFLERE GÖRE HESAPLAMALAR:
I. Alternatif: A1,A2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.154,00 ₺
II. Aletrenatif:A1,A2,B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.439,00 ₺
       
11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ SEVİYE 4 (REV.04) 1.154,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0021-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
11UY0021-4/B1: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri 90,00 ₺ 974,00  1.064,00 ₺
11UY0021-4/B5: Ağır Ticari Araçlarda Özel İşlemler 90,00 ₺ 455,00  545,00 ₺
11UY0021-4/B6: Yol Testi 90,00 ₺ 195,00  285,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 974,00 ₺
ALTERNATİFLERE GÖRE HESAPLAMALAR:
I. Alternatif: A1,B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.154,00 ₺
II.Alternatif: A1,B1,B6 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.439,00 ₺
III.Alternatif:A1,B1,B5 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.699,00 ₺
IV.Aletrenatif:A1,B1,B5,B6 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.984,00 ₺
       
11UY0022-3 OTOMOTİV SAC ŞEKİLLENDİRMECİSİ SEVİYE 3 (REV.02) 698,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0022-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0022-3/A2 Kalite Yönetim Sistemi 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0022-3/A3 İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0022-3/A4 Son Kontrol ve Raporlama 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0022-3/B1 Sac Şekillendirme Öncesi Hazırlıklar 90,00 ₺ 155,00 ₺ 245,00 ₺
11UY0022-3/B2 Sac Şekillendirme İşlemleri 90,00 ₺ 155,00 ₺ 245,00 ₺
11UY0022-3/B3 Sac Şekillendirme Sonrası İşlemler 90,00 ₺ 155,00 ₺ 245,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 465,00 ₺
ALTERNATİFLERE GÖRE HESAPLAMALAR:
I. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3.  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 943,00 ₺
II. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2.  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 698,00 ₺
       
11UY0022-4 OTOMOTİV SAC ŞEKİLLENDİRMECİSİ SEVİYE 4 (REV.02) 811,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0022-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0022-4/A2 Kalite Yönetim Sistemi 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0022-4/A3 İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0022-4/A4 Son Kontrol ve Raporlama 52,00 ₺ 0,00 ₺ 52,00 ₺
11UY0022-4/B1 Sac Şekillendirme Öncesi Hazırlıklar 71,00 ₺ 130,00 ₺ 201,00 ₺
11UY0022-4/B2 Sac Şekillendirme İşlemleri 71,00 ₺ 130,00 ₺ 201,00 ₺
11UY0022-4/B3 Sac Şekillendirme Sonrası İşlemler 71,00 ₺ 130,00 ₺ 201,00 ₺
11UY0022-4/B4 Eğitim ve Geliştirme 26,00 ₺ 40,00 ₺ 66,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 430,00 ₺
ALTERNATİFLERE GÖRE HESAPLAMALAR:
I. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4.  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 877,00 ₺
II. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3.  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 811,00 ₺
       
12UY0053-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 (REV.02)-GENEL BAŞVURUYA KAPALI. SADECE TEKRAR SINAVLARI İÇİN GEÇERLİ 740,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 162,00 ₺ 0,00 ₺ 162,00 ₺
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131) 207,00 ₺ 408,00 ₺ 615,00 ₺
11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141) 207,00 ₺ 408,00 ₺ 615,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 408,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA
ZORUNLU BİRİM:11UY0010-3/A1 + 1 SEÇMELİ BİRİM 11UY0010-3/B1  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 740,00 ₺
ZORUNLU BİRİM:11UY0010-3/A1 + 2 SEÇMELİ BİRİM 11UY0010-3/B1 +11UY0010-3/B5 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.318,00 ₺
       
12UY0053-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 (REV.03) 740,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 162,00 ₺ 0,00 ₺ 162,00 ₺
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131) 207,00 ₺ 408,00 ₺ 615,00 ₺
11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141) 207,00 ₺ 408,00 ₺ 615,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 408,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA
ZORUNLU BİRİM:11UY0010-3/A1 + 1 SEÇMELİ BİRİM 11UY0010-3/B1  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 740,00 ₺
ZORUNLU BİRİM:11UY0010-3/A1 + 2 SEÇMELİ BİRİM 11UY0010-3/B1 +11UY0010-3/B5 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.318,00 ₺
       
12UY0053-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 (REV.03)-GENEL BAŞVURUYA KAPALI. SADECE TEKRAR SINAVLARI İÇİN GEÇERLİ 740,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 162,00 ₺ 0,00 ₺ 162,00 ₺
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0016-4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0016-4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
12UY0053-4/B1 Saplama Kaynağı-Çelik (78) 233,00 ₺ 513,00 ₺ 746,00 ₺
12UY0053-4/B2 Saplama Kaynağı-Alüminyum (78) 233,00 ₺ 513,00 ₺ 746,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 513,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA
ZORUNLU BİRİM:11UY0010-3/A1 + 1 SEÇMELİ BİRİM 11UY0015-4/B1  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 740,00 ₺
ZORUNLU BİRİM:11UY0010-3/A1 + 2 SEÇMELİ BİRİM 11UY0015-4/B1 +11UY0016-4/B2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.318,00 ₺
       
12UY0053-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 (REV.04) 740,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 162,00 ₺ 0,00 ₺ 162,00 ₺
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0016-4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0016-4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 195,00 ₺ 383,00 ₺ 578,00 ₺
12UY0053-4/B1 Saplama Kaynağı-Çelik (78) 233,00 ₺ 513,00 ₺ 746,00 ₺
12UY0053-4/B2 Saplama Kaynağı-Alüminyum (78) 233,00 ₺ 513,00 ₺ 746,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 513,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA
ZORUNLU BİRİM:11UY0010-3/A1 + 1 SEÇMELİ BİRİM 11UY0015-4/B1  Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 740,00 ₺
ZORUNLU BİRİM:11UY0010-3/A1 + 2 SEÇMELİ BİRİM 11UY0015-4/B1 +11UY0016-4/B2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.318,00 ₺
       
12UY0083-3 METAL KESİMCİ SEVİYE 3 (REV.02) 655,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
12UY0083-3/A1 İş Sağliği ve Güvenliği, Çevre ve Kalite  90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim  90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
12UY0083-3/B3  Şerit Testere ile Kesim 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
12UY0083-3/B6 Lazer Kesim 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
12UY0083-3/B7 Plazma Kesim 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 475,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA:
Zorunlu Birim: 12UY0083-3/A1 + Seçmeli Birim: 12UY0083-3/B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 655,00 ₺
Zorunlu Birim: 12UY0083-3/A1 + Seçmeli Birim: 12UY0083-3/B1 + 12UY0083-3/B2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.220,00 ₺
       
12UY0084-4 METAL KESİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 (REV.02) 655,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
12UY0084-4/A1 İş Sağliği ve Güvenliği, Çevre ve Kalite  90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
12UY0084-4/B2 Lazer Kesim 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
12UY0084-4/B3 Plazma Kesim 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 475,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA:
Zorunlu Birim: 12UY0084-4/A1 + Seçmeli Birim: 12UY0084-4/B2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 655,00 ₺
Zorunlu Birim: 12UY0084-4/A1 + Seçmeli Birim: 12UY0084-4/B2 + 12UY0084-4/B3 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.220,00 ₺
       
12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 (REV.02) 655,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
12UY0086-3/B1 Kavis Verme 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
12UY0086-3/B2 Pres  90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 475,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA:
Zorunlu Birim: 12UY0086-3/A1 + Seçmeli Birim: 12UY0086-3/B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 655,00 ₺
Zorunlu Birim: 12UY0086-3/A1 + Seçmeli Birim: 12UY0086-3/B1 + 12UY0086-3/B2 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.220,00 ₺
       
12UY0087-4 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ SEVİYE 4 (REV.02) 655,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
12UY0087-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
12UY0087-4/B1 Abkant Pres 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
12UY0087-4/B3 Pres 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
12UY0087-4/B4 Punch Pres 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 475,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA:
Zorunlu Birim: 12UY0087-4/A1 + Seçmeli Birim: 12UY0087-4/B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 655,00 ₺
Zorunlu Birim: 12UY0087-4/A1 + Seçmeli Birim: 12UY0087-4/B1 + 12UY0087-4/B3 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.220,00 ₺
       
12UY0085-3 METAL SAC İŞLEMECİSİ SEVİYE 3 (REV.01) 655,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
12UY0085-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
12UY0085-3/A2 Metal Sac İşleme 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 475,00 ₺
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 655,00 ₺
       
12UY0085-4 METAL SAC İŞLEMECİSİ SEVİYE 4 (REV.01) 655,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
12UY0085-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
12UY0085-4/A2 Metal Sac İşleme 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 475,00 ₺
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 655,00 ₺
   
14UY0202-3 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 (REV.01) 655,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
14UY0202-3/B1 Tornalama İşlemleri 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
14UY0202-3/B2 Frezeleme İşlemleri 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 475,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA:
Zorunlu Birim: 14UY0202-3/A1 + Seçmeli Birim: 14UY0202-3/B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 655,00 ₺
Zorunlu Birim: 14UY0202-3/A1 + Seçmeli Birim: 14UY0202-3/B1 + 14UY0202-3/B3 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.220,00 ₺
       
14UY0202-4 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 (REV.01) 655,00 ₺
BİRİMLER Teorik Performans TOPLAM
14UY0202-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 90,00 ₺ 0,00 ₺ 90,00 ₺
14UY0202-4/B1 Tornalama İşlemleri 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
14UY0202-4/B2 Frezeleme İşlemleri 90,00 ₺ 475,00 ₺ 565,00 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti (Yeterlilik Bazında): 200,00 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti (Birim Bazında): 475,00 ₺
ÖRNEK HESAPLAMA:
Zorunlu Birim: 14UY0202-4/A1 + Seçmeli Birim: 14UY0202-3/B1 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 655,00 ₺
Zorunlu Birim: 14UY0202-4/A1 + Seçmeli Birim: 14UY0202-3/B1 + 14UY0202-3/B3 Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1.220,00 ₺